Regulamin

I. Informacje ogólne.

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lampucer.pl, prowadzony jest przez firmę DB Consulting mieszczącą się w Bielsku-Białej, przy ulicy Saneczkowej 22b NIP: 937-213-55-86, REGON: 240810322. Wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 61223.

2. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie www.lampucer.pl po akceptacji zakupu i finalizacji zamówienia.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane i realizowane.

4. Zamówienie potwierdzające dokonanie transakcji wysyłane jest przez e-mail przez nasz Dział Realizacji, który wyśle odpowiednie dokumenty dotyczące transakcji i zakupionego towaru.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok przy czym Otrzymane zamówienia rozpatrywane będą od rana następnego roboczego dnia.

6.Sklep internetowy "Lampucer" zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

7. Zamówiony towar wysyłany jest poprzez Firmę Kurierską lub w inny sposób wybrany przez klienta i akceptowany przez Sprzedającego.

8. Produkty magazynowe dostarczane są do 3 dni roboczych, w innym przypadku do potwierdzenia w naszym Dziale Realizacji na podstawie zapytania na adres biuro1@lampucer.pl.

9. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.

10. Zastrzegamy sobie możliwość zamiany cen oferowanych produktów, o czym Klient również zostanie poinformowany.

11. Razem z przesyłką dostarczane są:  dostępna dokumentacja oraz dokument zakupu (faktura VAT).

12. Forma płatności w sklepie internetowym www.lampucer.pl to przedpłata.

13. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie – Idea Bank oddział w Bielsku-Białej

o numerze : 67 1950 0001 2006 7993 5675 0001

14. Rozliczanie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Przelewy24 jeżeli opcja jest dostępna dla danego produktu podczas akceptacji zamówienia i wyboru płatności.

15. Oferta naszego sklepu ważna jest na terenie Polski.

16. Podane ceny w ofertach na stronach sklepu są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).

17. Mimo wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane przez nas opisy towarów nie zawierają braków oraz błędów. Ewentualne błędy nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości, przed dokonaniem zakupu, prosimy o kontakt z naszym sklepem.

18. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie internetowej sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli, zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

19. Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Zawartość witryny (opisy, grafika, loga, ikony, zdjęcia) stanowi własność DB Consulting, oraz firm zależnych: producentów, importerów; jak również objęta jest ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Zabrania się kopiowania całości witryny lub jej części bez pisemnej zgody DB Consulting.

20. Bazy adresów mailowych ze zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych ze stron:  www.lampucer.pl stanowią własność DB  Consulting i mogą być wymiennie używane do celów marketingowych.

21. Kody promocyjne nie dotyczą produktów objętych promocją oraz źródeł światła.

II. Prawo do odstąpienia od umowy.

Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową lub na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Oświadczenie można wysłać na adres:

DB Consulting 

ul.Saneczkowa 22b

43-318 Bielsko-Biała

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy: o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji.Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy); w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

III. Gwarancja i reklamacje.

1. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta lub importera.

2. Napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w tejże karcie.

3. Nasz firma nie dokonuje żadnego rodzaju napraw gwarancyjnych, wymienia jedynie towar wadliwy lub uszkodzony fabrycznie. Zgodnie z ustawą kupujący ma 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zwrot towaru przysługuje kupującemu nie więcej niż 14 dni kalendarzowych, od daty przesłania oświadczenia. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący).

4. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.

5. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.

6. Nasza firma zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna.

7. W przypadku niespełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata. Nie odbieramy uszkodzonych towarów wysłanych za pobraniem.

8. Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu, opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres:DB Consulting, ul.Saneczkowa 22b, 43-318 Bielsko-Biała z dopiskiem reklamacja.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

10. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

12. Jeżeli uszkodzenie lub niezgodność co do zawartości przesyłki została zauważona po odjeździe Kuriera, należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższym odziałem Firmy Kurierskiej (telefon podany jest na liście przewozowym) oraz zażądać ponownego przyjazdu Kuriera w celu spisania protokołu.

13. Wszelkie reklamacje do firm przewozowych mogą być zgłaszane jedynie w dniu odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

14. Spisany protokół należy przesłać do siedziby naszej firmy. Jest on podstawą do wymiany towaru na nowy. Wszelkie inne kwestie związane z reklamacją i zwrotem towaru regulują przepisy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Złożenie zamówienia na stronie www.lampucer.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą email: biuro1@lampucer.pl lub drogą telefoniczna: 505972836